Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás, jako naše zákazníky či potenciální zákazníky, informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost GZ Media a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10185, IČO: 27380068 (dále “My”).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Abychom Vám mohli řádně poskytnout služby našeho penzionu na nejvyšší úrovni a zároveň abychom splnili všechny legislativní požadavky, můžeme o Vás zpracovávat tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo dokladu, adresa, národnost, e-mail, telefon, informace o kreditní kartě, datum pobytu.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše údaje můžeme předat cizinecké policii a obecnímu úřadu, jak nám ukládají příslušné právní předpisy.

S Vašimi údaji se může také seznámit náš zpracovatel, s nímž máme vždy uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Pro aktuální přehled našich zpracovatelů nás prosím kontaktujte.

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje nepředáváme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu Vašeho pobytu a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy, respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv, tedy po dobu běhu promlčecích lhůt. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Samozřejmě striktně řídíme přístupová oprávnění, a to jak na úrovni fyzické, tak logické bezpečnosti. Pravidelné také v rámci naší společnosti provádíme analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhujeme a přijímáme potřebná nápravná opatření.

Kamerový systém

Pro Vaši ochranu a také pro ochranu našeho majetku je v našem penzionu instalován kamerový systém sestávající ze dvou kamer. Tyto záznamy uchováváme pouze omezenou dobu a poté je ihned mažeme, pokud je nepotřebujeme my nebo orgány činné v trestním řízení či takové orgány, v jejichž působnosti je prošetření a rozhodnutí o spáchání přestupku jako důkaz z důvodu podezření na spáchání trestného činu či přestupku. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Cookies

Abychom zajistili bezvadné fungování webových stránek, využíváme na našich stránkách cookies. Pro účely systémové správy můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte náš web. Na základě těchto informací se snažíme webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a uživatelsky přívětivá. Fyzické osoby neidentifikujeme. Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

  • pokud realizujeme některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech;
  • právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • právo na opravu nepřesných údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné;
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
  • právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně;
  • právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je náš oprávněný zájem. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje pro daný účel, ledaže budeme mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků.
  • pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu plotova.jana@gzmedia.cz, případně písemně na adresu našeho sídla adresované „k rukám Jany Plotové“.